Microsoft Visual Studio Code 1.68.1

Microsoft Visual Studio Code 1.68.1

Microsoft Corporation – 79,4MB – Open Source – Windows
ra khỏi 4 phiếu
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
Visual Studio Code là trình chỉnh sửa miễn phí, nhẹ cho Windows, MacOS X và Linux nhằm vào các nhà phát triển. Nó hỗ trợ nhiều ngôn ngữ như C#, JavaScript, PHP, Python. Nó bao gồm các tính năng phát triển nâng cao như Intellisense (hoàn thành mã), tái cấu trúc và điều hướng loại.

Tổng quan

Microsoft Visual Studio Code là một Open Source phần mềm trong danh mục Khai triển được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 8.734 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft Visual Studio Code là 1.68.1, phát hành vào ngày 20/06/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 14/09/2015. Phiên bản phổ biến nhất là 1.67.2, được sử dụng bởi 26 % trong tất cả các cài đặt.

Microsoft Visual Studio Code đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 79,4MB.

Người sử dụng của Microsoft Visual Studio Code đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Microsoft Visual Studio Code!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 8.734 UpdateStar có Microsoft Visual Studio Code cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản